Bestuur

Het bestuur van KC Dordrecht bestaat uit de volgende personen:

Patrick Roskam Voorzitter 078 – 631 40 61
Yvon van der Lingen Penningmeester 078 – 617 93 08
Monique Roskam Secretaresse / contactpersoon Partyplanners 078 – 631 40 61
Cecile de Lange Notuliste / contactpersoon kantinecommissie 06 – 28 94 12 43
Frank van Hilten contactpersoon Technische commissie, website & redactie 06 – 2526 9882

Het bestuur komt twee- tot driewekelijks bijeen.

Heeft u een vraag voor het bestuur? Stuur deze naar het volgende e-mailadres secretariaat@kc-dordrecht.nl

KC Dordrecht wordt gesponsord door:

Accommodatie

Laan van Londen 1340
3317 DA Dordrecht
078 - 618 56 27

Correspondentieadres

Visserstuin 15
3319 LL Dordrecht
078 – 631 40 61
secretariaat@kc-dordrecht.nl